Småkraft

Hardanger Kraft - en lokal småkraftutbyggar. Fra 01. mars 2016 eies Hardanger Kraft av SKL - 65% og Odda Energi AS med 35%. Vi kan tilby samarbeid om småkraftutbygging, for deg som har en elv som kan bygges ut. Vi tilbyr to hovedmodeller for samarbeid:  grunneiere som medeiere i kraftverket eller grunneiere som utleiere av fallrettigheter.