Kraft

Kraft, produkter og priser

 

Nett

Nettleie og tilknyttning

 

100-årsjubileum

Odda Energi 100 år 1916-2016 Elektrisifisering av Odda startet for over 100 år siden i kjølvannet av den store industrireising. Det private Odda Lysverk ble etablert sommeren 1912 og sommeren 1916 overtok Odda kommune selskapet og drev det videre gjennom Odda kommunale elektrisitetsverk.

I henhold til nøytralitetskrav fra NVE er nettsidene delt mellom Kraft og Nett. Velg en av sidene over.