Selskapsstruktur for Odda Energi

Datterselskaper

HardangerNett – lokal bredbåndsaktør

  • Odda Energi AS        4815 aksjer=  95,82 %
  • BKK Marked AS         200 aksjer=   3,98 %
  • Ansatte         10 aksjer   =   0,20 %
  • (AST har solgt sin aksjeandel på 15,58% til OE)

Sikrer konkurransedyktige produkter og tjenester innen bredbånd (bredbånd, TV og telefoni) og IKT lokalt
Kompetansearbeidsplasser
Utbygging av fiber som kan gi nødvendig avkastning , øke kundetallet, bærekraftig resultatutvikling

Hardanger Kraft – (OE / SKL 35/65%)
lokal småkraftutbygger i samarbeid med grunneiere

  • Bygget: Freim Kraft (3,6 GWh), Håra Kraft (16,8 GWh , eierandel 10,84 %)
  • Konsesjonsgitt: Einungstølsåna (11 GWh), innvilget forlenget konsesjon til 2020
  • Konsesjonssøkt: Opo ??
  • Inngå  flere utbyggingsavtaler alene eller sammen med andre (SKL), kapitaltilgang?
  • Fremtidig engasjement ?