Selskapsstruktur

energiselskapet_odda_struktur.png

Energiselskapet Odda AS

 • Morselskap til Odda Energi Nett og Odda Kraft

 • Leverer administrative tjenester til datterselskapene

Odda Energi Nett AS

 • Driver distribusjonsnett og regionalnett

 • Bygger ut distribusjonsnett og regionalnett

 • Bygger ut fiberanlegg og leie ut til HardangerNett

 • Tilsyn e-installasjoner

Odda Kraft AS

 • Selger kraft til sluttkunder (husholdning og Næring)

 • Leverer ulike tjenester til (husholdning og Næring)

 • Lokalkrafta – felles merkevare for kraftselgere i distriktet

 • Eier 95 % av Hardangernett

 • Eier 35 % av Hardanger Kraft

HardangerNett – lokal bredbåndsaktør

 • Sikrer konkurransedyktige produkter og tjenester innen bredbånd (bredbånd, TV og telefoni) og IKT lokalt

 • Utbygging av fiber som kan gi nødvendig avkastning , øke kundetallet, bærekraftig resultatutvikling

Hardanger Kraft – lokal småkraftutbygger i samarbeid med grunneiere

 • Eier 10,84% av Håra Kraft (16,8 GWh )

 • Konsesjonsgitt: Einungstølsåna (11 GWh), innvilget forlenget konsesjon til 2020

Andre samarbeidspartnere

 • Valider

 • IFER

 • Distriktsenergi