Om Energiselskapet Odda AS

Energiselskapet Odda AS ( org.nr 921 593 007) er 100% eid av Odda kommune og er morselskapet i konsernet etablert 01.01.2019. Morselskapet eier 100% i Odda Energi Nett ( org.nr 976 723 805) som drifter strømnettet og 100% i Odda Kraft AS ( org nr 921 634 188) som driver med salg av kraft til sluttkunder og salg av tjenester. Vi har kontorer i Odda og Røldal, har ca.6250 kunder og 27 ansatte. Administrasjonsbygget ligger i Odda sentrum.

Vårt kontor er bemannet mandag - fredag fra kl. 07.30 - 15.00.
Tlf. 53 65 05 00
E-postadresse: firmapost@oddaenergi.no
Post adresse: Røldalsvegen 74 B, 5750 ODDA

Omsetningen totalt for selskapet i 2017 var på 141,2 mill kroner.

Overført volum i D-nettet var på 165 GWh. Uttak i R-nettet var på 1 270 GWh. Innmating i R-nettet var på 1 600 GWh. Nettvirksomheten består av regionalnett og distribusjonsnett.

Odda kommune utgjør vårt forsyningsområde.

Fordelingsnettet i konsesjonsområdet har i 2017 følgende utstrekning:

  • Høyspentlinje 119 km

  • Lavspentlinje 126 km

  • Høyspentkabel 178 km

  • Lavspentkabel 233 km