Administrasjon, økonomi og marked:

Per Bjarne Mosdal

Adm. Direktør
E-post: pbm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 10
Mobil: 905 04 444

Otto Thillmann

Økonomisjef
E-post: ot@oddaenergi.no
Tlf.:53 65 05 11
Mobil:918 17 411

Anne Litsheim Tupsjøen

Økonomi/Marked
E-post: alt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 00

Sissel H. Måkestad

Økonomi/Marked
E-post: shm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 12
Mobil: 901 41 641

Angunn Monsen

Økonomi/Marked
E-post: am@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 13

Åsta K. Haugland

Økonomi/Marked
E-post: akh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 14

 

NETTSEKSJONEN:

Knut Seim

Nettseksjon, nettsjef
E-post: ks@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 45
Mobil: 906 42 920
 

 

Driftsavdeling:

John Ohma

Driftavdelingsleder
E-post: jbo@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 48
Mobil: 906 060 26

Jan Erik Haugli

Drift
E-post: jeh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 46
Mobil 416 48 173

Jan Reidar Tokheim

Drift
E-post: jrt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 47
Mobil 977 61 224

Rune Karstensen

Drift
E-post:rk@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 28
Mobil : 916 371 95

Jan Tore Pettersen

Drift
E-post: jtp@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 20
Mobil: 416 48 171

Nettservice:

Bjørn Ole Tveitnes

Nettservice, avdelingsleder
E-post: bot@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 35
Mobil: 901 99 164
Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Jan Ove Karlsen

Nettservice
E-post: jok@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 36
Mobil: 976 62 154
Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Planavdeling:

Jan Ove Aasen

Planavdeling, avdelingsleder
E-post: joaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 21
Mobil: 400 33 343

Kjetil Berge

Planavdeling
E-post: kb@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 22
Mobil: 916 74 500

Montasjeavdeling:

Ingve Bakketun

Montasjeavdelingavdelingsleder
E-post: ib@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 25
Mobil: 917 22 938

Kjell Inge Aase

Montasjeavdeling
E-post: kiaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 26
Mobil: 489 96 259

Daniel Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 917 22 948

Jørgen Opheim

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 253

Terje Lauritsen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 255

Torbjørn Hildal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 257

Tori Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 258

Audun Jordal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 900 72 648

Jostein Hagen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 993 46 111

Magne Eimind Kvalnes

Montasjeavdelinglærling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 488 68 111

Vilde Jordal

Montasjeavdelinglærling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 907 72 525

Kjell Morten Kvåle

Sonekontor Røldal
Tlf.: 53 65 05 30
Mobil: 975 13 526