Nytt nummer av "Vår Energi" - Strømpriser og smarte hus

Kundemagasinet Vår Energi fra ditt lokale energiselskap

Klikk her for å laste ned magasinet

Strømpriser og smarte hus

Det er langt fra bare været og vannmengden i vannkraftmagasinene som har betydning for hva du må betale for strømmen. Internasjonale priser på kull, gass og CO2-utslipp har også mye å si. Det kommer kanskje som en overraskelse at prisene var høyere både i 2010 og 2011 enn i fjor.

Dette kan du lese mer om i vårutgaven av Vår Energi, som vil foreligge hos kundene i uke 18.

De nye strømmålerne alle kundene har fått installert, gir mange muligheter: Smarthusteknologi og fjernstyring av elektriske apparater og installasjoner er eksempler på dette. Vår elektriske hverdag er i rask endring.

Du kan også lese at nettleien varierer med mange tusen kroner og igjen er under debatt. Denne ulikheten kan oppleves som urettferdig av forbrukerne. Nå skal regjeringen utrede hvordan forskjellene kan utjevnes.  

Stadig flere satser på solenergi, men lønner det seg?

Som alltid kan du også i denne utgaven av Vår Energi glede deg over både premiekryssord og premiekonkurranse. Premien er en DAB-radio.

Med vennlig hilsen

Odda Energi