Strømstanser som har vært i nettområde

Her er strømstanser som har vært i Odda Energi sitt nettområde:


Pga. vedlikehold på nettet, var det behov for utkobling tirsdag 21.06.2016 mellom 09:00-15:00. Det var våre kunder på trafosone Turtveit som ble berørt. 

For våre kunder på trafosone NS-075 Prestgarden på Almerket, (leilighetsbygg Almerket) var strømmen borte fra ca.kl. 12.00 til ca. kl. 14.00 fredag 17.juni

Det var strømstans for våre abonnenter på trafo Nyastøl i Valldalen, torsdag 09.06.2016, i tidsrommet fra kl. 11.00 – 14.00 i dag. Dette pga. nødvendig vedlikehold.

Pga. vedlikehold på nettet, var det behov for utkobling fredag 20.05.2016 mellom 09:00-14:00, for våre kunder på Reinsnos.

Varsel om strømstans Blåbergdalen, Røldal
Det var strømstans onsdag 04.05.2016 fra kl.09.00 til kl.12.00 på linje Grubbedalen i Røldal. Dette medførte at våre kunder i Blåbergdalen var strømløse i denne perioden. Det er Hydro Energi som gjennomfører nødvendig vedlikehold på høyspentlinjen.

Pga. nødvendig vedlikehold i lavspentnettet var det en strømutkopling for våre kunder i Kolgrov, Skare. Utkoplingen var i tidsrommet fra kl.09.00 til ca. kl. 14.00,  onsdag 04.05.2016.

Nødvendig vedlikehold i lavspentnettet. Det var en strømutkopling for våre kunder i Ragdevegen 138,140,142,144 og 166. Utkoplingen var i tidrommet fra kl.09.00 til ca. kl. 14.00 tirsdag 03.05.2016.

Strømutkopling Åsen hyttefelt.
Nødvendig omleggingsarbeid i vårt høyspent strømforsyningsanlegg medførte at våre kunder tilknyttet Åsen hyttefelt var strømløse fra kl. 08.30 til kl.15.00 tirsdag 03.05.2016. 


Pga vedlikehold i lavspentnettet i Åsen hyttefelt, Skjeggedal, var det strømutkobling mellom kl 08.30 og kl 14.00 tirsdag 26.04.2016.

Pga vedlikehold i 22kV nettet var det en kort utkobling fredag 22.04.2016 mellom kl 11.00 og kl 12.00. Berørte var kunder i Håra og Røldal. 

Det ble sendt ut følgende varsel om strømstanser torsdag 07.04.2016;

1: 08.04.2016 kl. 09:00-11:00 (Sjurstræ, Strand, Sandven).
2: 08.04.2016 kl. 12.00-12:15 (Oddadalen inkl. Røldal sentrum)
3: 12.04.2016 kl. 14.00-14:30 (Sparebank Vest T1)

På grunn av vedlikehold på nettet, var det utkobling på Eitrheim 1 torsdag 10.03.2016 mellom kl 17.00 og 21.00. Dette påvirket også gatelysene på hele Eitrheim. 

På grunn av vedlikehold på nettet, var det behov for utkobling mandag 18.01.2016 mellom kl 08.00-15.00. Dette varfor våre kunder tilknyttet Vasstun.

Pga av vedlikehold på nettet, var det utkobling søndag 22.11.2015 mellom kl 09-00 og 16.00 for våre abonnenter på Hjøllo.

Det var strømstans for våre abonnenter i Ekkjevik torsdag 19.11.15 mellom kl 08.00-1500 pga arbeid i høyspentnettet. 

Odda Energi hadde utkoblinger i nettet torsdag 12.11.2015. De berørte var: 
Strømutkopling Røldal
Pga. vedlikehold og ombygging av strømnettet, vil det bli behov for utkobling torsdag 12.11.2015 mellom kl. 09:00-14:00. Gjelder kunder som er tilkoblet linje Valldalen i Røldal. Strømnettet må oppfattes som spenningsførende i hele utkoplingsperioden. 
Liamyrane Røldal
Pga. vedlikehold og ombygging av strømnettet, er det behov for noen korte utkoblinger torsdag 12.11.2015 mellom kl. 09:00-14:00. Gjelder våre kunder på Liamyrane i Røldal. Strømnettet må oppfattes som spenningsførende i hele utkoplingsperioden. 
Øverlandsstølen
Pga. vedlikehold og ombygging av strømnettet, er det behov for utkobling torsdag 12.11.2015 mellom kl. 08:30-17:00. Gjelder våre kunder på Øverlandsstølen i Røldal. Strømnettet må oppfattes som spenningsførende i hele utkoplingsperioden.

Odda Energi hadde utkoblinger i nettet mandag 09.11.2015, de var:

Varsel 1: Gjelder trafo Øverlandssstølen.
Odda Energi skal gjøre noen omkoplinger i strømnettet vårt i området Valldalen. Strømmen blir utkoplet kl. 09.00 og være ute i ca. 30min. 
Varsel2:
Statens vegvesen er varslet om stans i Austmannalia-tunnel fra kl. 09.30 – ca. kl. 12.30.
Varsel3:
Kunder på trafokrets Nyastøl (Valldalen) er sendt varsling til om utkopling fra kl. 09.30 – ca. kl. 13.30


Tirsdag 20.10.2015 hadde Odda Energi utkoblingav strømmen for en kort periode pga nødvendig arbeid i høytspentnettet. Dette berørte våre abonnenter Grytøy i Røldal.

Vi hadde feil på strømnettet i hyttefeltet i Åsen, Skjeggedal. Abonnentene var uten strøm fra tirsdag ettermiddag 08.09.2015 og feilen ble utbedret onsdag formiddag, og var tilbake ca kl 10.30. 

Det var strømstans for våre abonnenter i Terjebudalen mandag 07.09.2015 fra ca 10:30 - 12:00 grunna arbeid på høyspentnettet.

Det var strømstans for våre abonnenter i Terjebudalen fredag 04.09.2015 fra ca kl 07.30 til kl 19.00 pga arbeid i høyspentnettet. 

Det var strømstans for noen av våre abonnenter på Digranes torsdag 27.08.2015 kl 09.00-13.00, grunnet arbeid. 

Det var strømstans for våre abonnenter på linje Haukeli opp til Terjebudalen og linje Valldalen tirsdag 25. august kl 08.30 - 17.00 Dette pga arbeid i høyspentnettet. Noen fikk flere kortere strømstanser. 

13.07.15 kl. 9.40 - la Odda Energi ut følgende melding til sine kunder: 
Feil i strømnettet i Røldalsområdet. Feilsøking pågår og ligger på 300 kV nettet.
Det kan ta noe tid før strømtilførselen er tilbake.

På grunn av nødvendig vedlikehold på strømnettet, var det utkobling av abonnenter i Buer onsdag 17.06.2015 kl 09.00 - 16.00. 

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet, var det utkobling av trafokretsene Grostøl og Torgilsholet onsdag 17.06.2015 mellom kl 08.30- 13.00.

Grunna omkobling i nettet var det 2 korte strømstanser onsdag 17.06.2015 ca kl 08.30 og 13.00 på linje Vintertun.