Streik i Odda Energi

(21.10.2016:) Pressemelding: 

Det vises til tidligere pressemelding, lagt ut på vår hjemmeside onsdag 19.10.

Lokalt ved Odda Energi er 10 montører, organisert i El & IT Forbundet tatt ut i streik fra mandag 24.10.2016,  og 3 kontormedarbeidere organisert i Delta, fra onsdag 26.10.2016.
Odda Energi  oppfordrer  kundene om å forholde seg til Odda Energi  som normalt, også under streiken. 
Det vil være ansatte på jobb i administrasjonen, som tar imot henvendelser  fra kunder på vanlig måte.

Vakttelefonen 53 65 05 05  vil også være operativ som normalt.

Vi beklager at våre kunder ikke kan regne med at Odda Energi er i stand til å yte den service kundene er vant med, men det vil bli  søkt om dispensasjon til å utføre arbeid vi mener er nødvendig. Det er da opp til EL & IT og eventuelt Delta  å avgjøre om de vil gi oss dispensasjon til å utføre arbeid som normalt blir  utført av de ansatte som er tatt ut i streik.

Liv og helse

Det vil normalt ikke bli gjort servicearbeid, reparasjoner eller vedlikehold så lenge streiken pågår.
I verste fall kan kunder som blir rammet av strømbrudd, bli værende uten strøm i mange dager.
Det blir  normalt gitt unntak for liv og helse, dyrehelse og når feil kan føre til store materielle skader og økonomiske konsekvenser for tredjepart.

Unntak kan for eksempel også gjelde husstander der det finnes medisinsk utstyr som dialysemaskiner eller pustemaskiner som går på strøm.
Odda Energi sin beredskapsplan er iverksatt og vaktordningen fungerer som normalt etter en lokal avtale mellom bedriften  og de fagorganiserte.
Det er dialog mellom selskapet og kommunen for å skaffe oversikt over hvor liv og helse kan stå på spill ved eventuelle strømbrudd.

Sentralbord:  53 65 05 00
Vakttelefon:   53 65 05 05


(19.10.2016:) Pressemelding: 

Ansatte/montører  ved OddaEnergi, som er medlemmer i El og IT Forbundet, er tatt ut  i streik fra 24.10.16

Det betyr at kun strømbrudd som kan gi fare for liv og helse vil bli utbedret. 

Partene i Energiavtale 1 er dessverre ikke kommet til enighet om ny tariffavtale i forhandlingene som var i høst, og streiken blir nå trappet opp til å gjelde mange energiselskap.

El&IT organiserer en stor del av alle energimontørene i Norge, og energimontørene er en stor arbeidsgruppe i vår organisasjon.

Vi ber om forståelse for at vi i denne streikeperioden vil ha redusert service.  Det betyr at det er bare ved driftsfeil der det er fare for liv og helse for mennesker og dyr, og ved betydelig materielle skader for tredjeperson, at feil i nettet vil bli reparert.

-Ved alle driftsfeil vil vi måtte søke de streikende om dispensasjon fra streiken.  All ordinært anleggsarbeid og tilkobling av nye hus og hytter vil bli utsatt til streiken er over, sier adm.direktør Per Bjarne Mosdal.

Dersom vi ikke får innvilget dispensasjon fra streiken og dette medfører at vi ikke får rettet opp feil i nettanleggene, kan det ta lang tid før anlegget kan bli spenningsatt igjen.

Sentralbord og resepsjon vil være betjent som vanlig i ordinær arbeidstid.

De av kundene som har behov for livsviktig elektrisk utstyr som må fungere hele tiden, må ta kontakt med Odda kommune.

Kontaktperson i Odda Energi i forbindelse med streiken er adm.direktør Per Bjarne Mosdal på telefon 90 50 44 44, eller epost pbm@oddaenergi.no.

Driftsfeil i nettet skal på vanlig måte meldes inn til overordnet vakt på vakttelefon 53 65 05 05

For ytterligere informasjon om streiken se KSBedrifts hjemmeside. www.ksbedrift.no