Odda Energi - igjen blant landets mest pålitelige nettselskap

odda energi 3 plass 2018-06-06_08-25-08.png

Også i 2017 kom vi i Odda Energi på 3. plass i NM i leveringspålitelighet.

Distriktsenergi har analysert leveringspåliteligheten blant 112 norske nettselskaper, og vi fikk samme, gode plassering som i 2016.

Dette er vi svært stolte av!

Målrettet fokus på forebyggende vedlikehold og målrettede reinvesteringer i nettet viser at Odda Energi er på rett veg i sitt arbeid for å gi sine kunder tilfredsstillende leveringspålitelighet og leveringskvalitet.

I analysen er det tatt med både planlagte og ikke planlagte avbrudd i strømleveringen samt korte og lange avbrudd. 

Les mer om analysen her.